Nawigacja

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

Projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, znacznie ułatwiający prowadzenie badań naukowych, został przyjęty przez Radę Ministrów.

Najważniejsza zmiana związana jest z progiem przetargowym, od którego ośrodki badawcze i instytucje naukowe mają rozpisywać przetargi na zakupy np. materiałów i odczynników laboratoryjnych czy też specjalistycznego sprzętu. Do tej pory próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wynosił 14 tys. euro i obowiązywał od czerwca 2007 roku.

Nowelizacja ustawy zapowiada natomiast podwyższenie progów prowadzenia zamówień publicznych dla wszystkich podmiotów do 30 tys. euro dla nauki, do 130 tys. euro dla instytutów naukowych i do 200 tys. euro dla uczelni wyższych, zwiększając tym samym początkowy próg nawet 14-krotnie.

Jego podwyższenie ma służyć uwzględnieniu zmian dotyczących siły nabywczej pieniądza oraz odbiurokratyzowaniu procedur udzielania zamówień publicznych o małych wartościach, w przypadku których koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania (przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych) mogą przewyższyć zyski wynikające z tytułu ich zastosowania.

Warto także nadmienić, iż obecnie takie progi stosowane są w Szwecji, Holandii czy Niemczech, czyli krajach przodujących w działalności badawczo-rozwojowej.  

Ponadto w projekcie zapisano także możliwość anulowania już ogłoszonego przetargu, w przypadku gdy instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Taka konstrukcja umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej równolegle z ubieganiem się o fundusze, co wpłynie na przyspieszenie rozpoczęcia badań.