Nawigacja

Zmiany w prawie autorskim

Projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czeka nowelizacja, która została przyjęta prze Rade Ministrów. Projekt ustawy wynika z potrzeby dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:

- dozwolonego użytku publicznego. Zmiana odnosić się będzie do realizacji celów edukacyjnych, naukowych i informacyjnych prowadzonych przez biblioteki, muzea, instytucje oświatowe, archiwa czy uczelnie. Zmiana ma polegać na zwiększeniu elastyczności przesłanek dotyczących korzystania z utworu. Wyraźnie dozwolono na wykonywanie kopii cyfrowych całości utworów plastycznych czy fotograficznych, Dodatkowo biblioteki otrzymają możliwość dokonywania kopii cyfrowych w celu m.in. konserwacji. Oprócz tego w celach informacyjnych każdy będzie miał możliwość korzystania z przemówień publicznych, mów rozpraw, wykładów czy kazań, a instytucje oświatowe będą mogły wykorzystywać utwory dla potrzeb e-learningu.

- utworów osieroconych, Po zmianie ustawy, umożliwione zostanie korzystanie z utworów osieroconych przez szkoły, instytucje oświatowe, uczelnie, archiwa, instytucje kultury (biblioteki, muzea, filmoteki), instytuty badawcze i naukowe PAN oraz nadawców publicznych, które jeśli nie znajdzie się żadna osoba uprawniona, będą mogły je w celach kulturalnych i edukacyjnych zwielokrotniać i udostępniać on-line. Podstawą do korzystania ma być umowa licencji z organizacją zbiorowego zarządzania, które ma być ograniczone tylko do celów niekomercyjnych.

- korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym przez archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe oraz instytucje naukowe. Korzystanie możliwe będzie na podstawie umowy licencji z organizacją zbiorowego zarządzania, w celach niekomercyjnych

- wynagrodzenie za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, które mają być wypłacane ze środków Funduszu Promocji Kultury. Wysokość zależeć będzie od ilości wypożyczeni.