Nawigacja

Włochy - współpraca nauki i biznesu

Włoskie ramy prawne dla współpracy jednostek naukowych z sektorem biznesu (uniwersytetami, publicznymi oraz prywatnymi centrami badawczymi) biorą swój początek w Komunikacie Komisji Europejskiej “Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy” – COM(2000) 567 – który wyznacza kierunek kształtowania polityki innowacyjności w Unii Europejskiej.