Nawigacja

Startuje program GO_GLOBAL.PL

Od 11 maja do 15 lipca 2015 będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programu GO_GLOBAL.PL. Wsparcie w programie skierowane jest  na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Konkurs ogłoszony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które maksymalnie na dofinansowanie jednego projektu przeznacza 150 000 zł, które przeznaczone ma być na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. Wymagany wkład własny wynosi min. 15% wartości projektu. 

Wiecej informacji i pełna dkuemntacja konkursowa znajduje się na stronie NCBR