Nawigacja

Pytania i odpowiedzi

 

W zakładce znajdują się najczęściej zadawane pytania i sformułowane do nich odpowiedzi, odnoszące się do funkcjonowania portalu, kwestii technicznych związanych z obsługą portalu..

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Jeśli mają Państwo pytanie, na które nie znaleźliście odpowiedzi poniżej, zapraszamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt lub kontaku mailowego/telefonicznego.

 

Pytanie: Dlaczego w narzędziu „Kalkulator wyceny technologii” nie pokazuje się dokładna kwota?

Odpowiedź: Narzędzie dokonuje orientacyjnej wyceny wartości opłat licencyjnych ustalonych jako procent z części przychodów uzyskanych przez Licencjobiorcę dzięki wykorzystaniu przedmiotu licencji (np. od sprzedaży produktu, w którym przedmiot licencji został wykorzystany). Przedstawiana wycena tworzona jest w oparciu o metodę rynkową. Kalkulator szacuje na podstawie standardów wyceny, szacunkową wartość opłat licencyjnych. Rozumie się przez to: średnią wartość opłat licencyjnych ustalonych jako procent z części przychodów uzyskanych przez licencjobiorcę dzięki wykorzystaniu przedmiotu licencji dla wybranej branży. Dodatkowo kalkulator ukierunkowuje, na jakie elementy należy zwrócić uwagę, by zmaksymalizować trafność wyceny i jej wartość.

Wycena jest orientacyjna i autor kalkulatora nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania jej wyników przez użytkownika. Proces wyceny jest bardzo skomplikowany, a przedmiotowe narzędzie ma przede wszystkim za zadanie zapoznanie z podstawowymi zasadami działania wyceny porównawczej. Poniższe kryteria nie wyczerpują także w pełni możliwych kwestii rozstrzygających o wycenie, gdyż mają one charakter ogólny. W skonkretyzowanych przypadkach rozstrzygające mogą być także inne kryteria

 

Pytanie: Czy jeśli jestem wynalazcą, który nie jest naukowcem i nie prowadzę firmy, czy mogę zamieścić informację o moim wynalazku na serwisie ofert i zapytań technologicznych?

Odpowiedź: Na etapie testowania możliwość umieszczania zapytań i ofert skierowana jest tylko do pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstw i osób reprezentujących jednostki wsparcia. Wraz z rozwojem portalu, będzie poszerzana również dostępność do jego funkcjonalności, również dla interesariuszy projektu. Dlatego zapraszamy do regularnego odwiedzania portalu i śledzenia zmian, które będą na nim udostępniane.

 

Pytanie: Czy wzór generatora wynalazczości mogę wykorzystać do stworzenia regulaminu w organizacji pozarządowej?

Odpowiedz: narzędzie „Generator regulaminów wynalazczości” został stworzony docelowo z myślą o jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. W związku z tym wszystkie zapisy w nich zawarte odnoszą się do tego typu instytucji.