Nawigacja

Dla kogo działamy

Grupą docelową projektu są wszystkie jednostki odpowiedzialne za transfer technologii na uczelniach i w przedsiębiorstwach (wraz z ich pracownikami), pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni, instytutów naukowych, a także właściciele przedsiębiorstw.

Z narzędzi dostępnych na platformie, bezpłatnie będą mogli korzystać pracownicy naukowi, innowacyjni przedsiębiorcy, a także pracownicy instytucji wspierających transfer technologii (m.in. Centra Transferu Technologii).