Nawigacja

Analiza wartości umów TTiW

Celem niniejszego raportu jest prezentacja analizy wartości umów licencji lub przeniesienia praw wyłącznych do patentu oraz wzoru użytkowego lub majątkowych praw autorskich (z wyłączeniem publikacji), których stroną jest jednostka naukowa (uczelnia lub instytut naukowy).